Felles-trening-med-Sogne-2005.jpg IMG_3574.jpg IMG_3573.jpg IMG_3566.jpg IMG_3572.jpg IMG_4681.jpg IMG_6609.jpg IMG_3570.jpg IMG_6593.jpg

Budo

- Hva ligger det i ordet budo, og hva er budo? -

Begrepet budo er japansk og har i Vesten utviklet seg til å bli en felles betegnelse på kampidretter med asiatisk opprinnelse. Budo har imidlertid, som begrep, et betydelig dypere og langt mer omfattende innhold.

Bu betyr (direkte oversatt): Kamp, kriger. Kan også bety tapper.
Jutsu betyr: kunst eller teknikk. Dette ordet ble brukt som fellesbetegnelse på samuraienes systematiske kampsystemer som utviklet seg fra det 10 århundre med nærkamp på slagmarken som mål.
Bujutsu betyr: samuraienes stridskunst. Treningen i disse kampkunster var basert på å lære å trene grunnleggende teknikker, spesielle angreps- og forsvarsøvelser på en realistisk måte. Oppbygging av mental styrke ble i varetatt.

Formålet med bujutsu var å uskadeliggjøre en motstander i kamp, men teknologisk utvikling og kulturell påvirkning fra Vesten gjorde at de gamle kampsystemene mistet sin betydning. Og ikke minst da den tradisjonelle klasseinndelingen i Japan ble opphevet i 1868 fikk kampsystemene i sin opprinnelige form et skudd for baugen.

De gamle mestrene som fortsatt viet sitt liv til kampkunst innså etter hvert at trening måtte få en annen karakter enn tidligere. Innholdet og betydningen av treningen ble forandret, slik at det mental aspekt av trening ble viktigere enn effektivitet i kamp. Det var i denne tiden at bujutsu ble til budo.

Do betyr: vei. Budo er altså krigerens vei. I budo trener man en kampkunst, både den fysiske og mentale side. Målet er å utvikle og perfeksjonere seg som menneske. Do er altså et tosidig begrep. Det dreier seg for det første om en metode eller et system som man bruker her og nå. Men ordet har dessuten et tidsmessig aspekt. En budo-ka (utøver av budo) skal betrakte livet som en vei hvor man plikter å forbedre seg helt til man når enden av veien. Derfor har budo ingen aldersbegrensning.

Budo er altså ikke bare et spørsmål om teknikk. Gjennom seriøs budo trening lærer man å hanske med dagliglivets problemer. Utøverne lærer å stille krav til seg selv, og lærer å takle både seier og nederlag på en riktig måte. Dette gir en personlig vekst og utvikling. Gjennom budo trening inspireres mant il å gjøre maksimalt ut av sine egenskaper, og ressurser.

I et samfunn som i økende grad er preget av blind vold, har budo trening mye verdifullt å tilføre.

New Balance Pas Cher Cheap Ray Ban Sunglasses Nike Blazers Pas Cher Cheap NFL Jerseys Nike Air Huarache Nike Huarache Pas Cher ZX Flux Pas Cher ZX Flux Pas Cher Wholesale Jerseys Cheap Ray Ban Sunglasses Chi Flat Iron